Aspecten van de Belgische kunst na ’45 – deel I

In dit eerste boek worden kunststromingen van na ’45 uit de doeken gedaan en beschreven binnen een internationale context. Aan de hand van voorbeelden uit de Belgische kunst wordt vervolgens dieper ingegaan op de betekenis van deze kunststromingen.

De invalshoeken zijn divers: filosofisch, kunsthistorisch, kunstkritisch en technisch. Aldus wordt ingespeeld op de Amerikaanse theorie (DBAE) omtrent kunsteducatie. Deze gaat ervan uit dat men kunst best begrijpt via verschillende disciplines.

Het boek is gericht op een breed publiek: specialisten die een geheugenopfrissing wensen; educatieve werkers die de regels van de kunst willenn doorgeven; studenten die de kunst en haar wetenschap bestuderen en tenslotte iedereen die zelf toegang tot de hedendaagse kunst wil leren zoeken.

© 2012, Willem Elias. All rights reserved. On republishing this article you must provide a link to the original article on www.belgischekunst.be.

Print Friendly, PDF & Email