Aspecten van de Belgische Kunst na ’45 – deel II

Dit boek is het tweede deel van de reeks Aspecten van de Belgische Kunst na ’45. Het situeert het Belgische kunstgebeuren in een internationaal perspectief, waarbij vooral de bronnen van een bepaalde stroming aan bod komen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met de bespreking van een of meerdere Belgische kunstenaars. Deze commentaren zijn geen waarheden met de geldigheid van een gebruiksaanwijzing, maar voorbeelden van interpretaties. Een kunstwerk is immers een open teken waaraan de toeschouwer een eigen invulling kan geven.

Deel II laat zich perfect lezen zonder de kennis van deel I. Het is geen vervolgverhaal. Elk hoofdstuk staat op zich en is apart leesbaar. Het zijn boeken die achterste voren kunnen gelezen worden.

De door Willem Elias vertolkte visie is gerijpt door een levenslange ervaring met de kunstwereld, als kunstcriticus, als tentoonstellingsmaker, als commissielid van advies- of bestuursorganen en als kunsttheoreticus, nl. vanuit de kunstfilosofie. Dit alles heeft geleid tot een eigen kijk op het kunstgebeuren na 1945.

© 2012, Willem Elias. All rights reserved. On republishing this article you must provide a link to the original article on www.belgischekunst.be.

Print Friendly, PDF & Email