Boeken

 

 

Dit boek is het tweede deel van de reeks Aspecten van de Belgische Kunst na ’45. Het situeert het Belgische kunstgebeuren in een internationaal perspectief, waarbij vooral de bronnen van een bepaalde stroming aan bod komen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met de bespreking van een of meerdere Belgische kunstenaars. Deze commentaren zijn geen waarheden met de geldigheid van een gebruiksaanwijzing, maar voorbeelden van interpretaties. Een kunstwerk is immers een open teken waaraan de toeschouwer een eigen invulling kan geven.

Deel II laat zich perfect lezen zonder de kennis van deel I. Het is geen vervolgverhaal. Elk hoofdstuk staat op zich en is apart leesbaar. Het zijn boeken die achterste voren kunnen gelezen worden.

De door Willem Elias vertolkte visie is gerijpt door een levenslange ervaring met de kunstwereld, als kunstcriticus, als tentoonstellingsmaker, als commissielid van advies- of bestuursorganen en als kunsttheoreticus, nl. vanuit de kunstfilosofie. Dit alles heeft geleid tot een eigen kijk op het kunstgebeuren na 1945.

Alle verdere info over de auteur van dit boek vindt je op www.willemelias.be

 


In dit eerste boek worden kunststromingen van na ’45 uit de doeken gedaan en beschreven binnen een internationale context. Aan de hand van voorbeelden uit de Belgische kunst wordt vervolgens dieper ingegaan op de betekenis van deze kunststromingen.

De invalshoeken zijn divers: filosofisch, kunsthistorisch, kunstkritisch en technisch. Aldus wordt ingespeeld op de Amerikaanse theorie (DBAE) omtrent kunsteducatie. Deze gaat ervan uit dat men kunst best begrijpt via verschillende disciplines.

Het boek is gericht op een breed publiek: specialisten die een geheugenopfrissing wensen; educatieve werkers die de regels van de kunst willenn doorgeven; studenten die de kunst en haar wetenschap bestuderen en tenslotte iedereen die zelf toegang tot de hedendaagse kunst wil leren zoeken.

Print Friendly, PDF & Email