Kunst begrijpen

Vanaf de jaren tachtig wordt kunst begrijpen pas echt gemakkelijk. Vanaf dan kan men nog bezwaarlijk spreken van "avant-garde", want in geen enkel aspect van de kunst is men nog "vooruit" op iets. Alles is verkend. Vandaar dat men terugkeert op zijn stappen. Niet om terug de oude waarden van de traditionele kunst in te huren, want conservatief is de kunst van de jaren tachtig allerminst. Maar omdat wanneer het motto van de "avant-garde" was dat "alles kan en mag", het geen zin heeft om dan uiteindelijk toch nog zaken te verbieden. Dus zijn ook de waarden van de oude kunst terug een bron van artistieke inspiratie. Deze zijn via de filter van de avant-garde ondertussen gedesteriliseerd en ontkracht, of met preciezere woorden, ontdaan van hun academisme. Er is dan evenmin een reden om nog te … [Read more...]

Kijken is de kunst

Hedendaagse kunst is gemakkelijk, niet om te maken, maar om te begrijpen. Dit is het omgekeerde van wat men hierover doorgaans pleegt te zeggen: "Men begrijpt het niet, maar men kan het ook." Interessante kunst is vandaag nog moeilijk te maken, omdat ze het resultaat is van een evolutie van bijna honderdvijftig jaar. Aan het begin van die evolutie wisselde het esthetische criterium "mooi" voor "nieuw" en de eraan verbonden "originaliteit". Mooie dingen blijven creëren is uiteindelijk gemakkelijker dan steeds "nieuw" te moeten zijn. Daarom is kunst maken vandaag zo moeilijk. Om dezelfde reden is kunst begrijpen vandaag zo gemakkelijk. Sinds het begin van de jaren tachtig is de kunst immers op haar stappen teruggekeerd. De nieuwe verworvenheden zijn een stelletje regels geworden die vrij … [Read more...]