CV Willem Elias

Willem Elias is Kan. in de Klassieke Filologie, Lic. Moraalwetenschappen, Lic. Vrijetijdsagogiek, Lic. in de wetenschapsontwikkeling en doctor in de Wijsbegeerte (VUB). Verder studeerde hij aan de Rijksuniversiteit te Leiden andragologie (drs. in de pedagogische wetenschappen) en museologie.

Was gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel in het vakgebied culturele agogiek. Hij was tevens decaan van de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (2009-2015). Sinds 1 oktober 2016 emeritus. Is nog voor 10% verbonden aan de VUB voor o.a. de begeleiding van doctoraten en gastlessen in de cursus van zijn opvolger.

Is kunstcriticus (AICA), lid van de internationale museumvereniging (ICOM) en stichtend voorzitter van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten, (HISK)Vlaanderen. Voorzitter van de VUB Kunstadviescommissie (KAC). Bestuurslid in de raad van beheer van het museum in oprichting, Kanal. Bestuurslid van de RIKZZ, Raad voor Inspectie en Kwaliteitszorg niet-confessionele Zedenleer. Ervaring met de kwaliteitszorg deed hij nog op als stichtend voorzitter van Kwasimode, de Vlaamse organisatie die de kwaliteitszorg in het sociaal-culturele werk begeleidde. Deed ook ervaring op als voorzitter van de visitatie Hoger Kunstonderwijs, Muziek en als lid van een instellingsreview van het Hoger Kunstonderwijs in Nederland.

Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen  en Kunsten, Klasse der Kunsten.

Adviseur van de Minister voor Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap, Sven Gatz.

Behalve over kunst en haar theorie, heeft hij veel gepubliceerd in het domeinen van de cultuurfilosofie en de ethiek.

Bibliografie: publiceerde meerdere boeken en talrijke artikels over kunsteducatie, cultuurfilosofie, cultuurbeleid, kunsttheorie en hedendaagse kunst.

Belangrijke boeken zijn ‘Tekens aan de Wand’ en de twee delen, ‘Aspecten van de Belgische kunst na ’45’.

Print Friendly, PDF & Email