De fundamentele schilderkunst – geschiedenis

De jaren zeventig zijn een overgangsperiode. Een breuklijn is eerder middenin te trekken (1974), samenvallend met de eerste oliecrisis en de eraan verbonden folkloreoplossing van de autoloze zondag. Voordien lopen de kunststijlen van de jaren zestig gewoon door en nadien kondigen tekens het einde van het modernisme meer en meer aan. Men heeft over die periode al eens gesproken van de overwinning van de conceptuele kunst op de schilderkunst. Het gevoel moest wijken voor het verstand, werd er gezegd. Het ging echter om een zeer gevoelig verstand (logica’s bleven poëtisch) en om een rationeel onderbouwd gevoel (vele schilders deden hun zeg over de wereld). Misschien ging het wel over een strijd tussen ambacht en concept, maar van een winnaar kan, achteraf bekeken, moeilijk gewag gemaakt … [Read more...]

Hugo Duchateau (1938 – )

“Research Group” was de naam van een groep Limburgse kunstenaars rond het Hoger Instituut voor Visuele Communicatie en Industriële Vormgeving van Genk. Naast o.a. de keramist Piet Stockmans, was Hugo Duchateau een van de stichtende leden (1967). Vernieuwing en experiment stonden hoog in het vaandel. De lading die door deze vlag gedekt wordt, bestaat erin dat we Hugo Duchateau als een zeer belangrijk vertegenwoordiger van de fundamentele schilderkunst mogen beschouwen. Zijn oeuvre leent er zich daarenboven goed toe om deze kunststroming door te lichten. Men zou een deel van het vroegere oeuvre van Duchateau ook gemakkelijk kunnen onderbrengen bij het “hyperrealisme”. Hierin toont hij ons niet de dagelijkse werkelijkheid om ons heen, maar de hyperrealiteit van de schilderkunst zelf. Zeer … [Read more...]

De fundamentele schilderkunst – definitie

Men zou kunnen stellen dat de vertegenwoordigers van de “fundamentele schilderkunst” synthesen, combinaties en variaties op deze geschiedenis van de ab­stracte kunst hebben gemaakt. Mooi voorbeeld hiervan zijn vierkanten die met een duidelijk herkenbaar handschrift geschilderd zijn. Hun naam hebben ze te danken aan de gelijkgestemde titel van een tentoonstelling (1975) in het Stedelijk Museum van Amsterdam (2). In andere talen spreekt men van “Essential Painting, Silent Art, Analytische Malerei”, of nog het mooist in het Italiaans: “Pittura Pittura”. Als internationale namen vallen: Alan Charlton, Brice Marden, Robert Ryman en vooral ook Gerhard Richter. Men zou eventueel nog een opdeling kunnen maken in drie varianten. Basisprincipe is dat men tot de meest materialistische opvattingen … [Read more...]