Kinetische kunst en op-art

Een van de betrachtingen van de vernieuwing in de moderne kunst is het proberen ontsnappen aan het platte vlak waarop de verf is aangebracht, m.a.w. het schilderij, een stilstaand beeld gebonden aan twee afmetingen. Dit kan door de volledige ruimte in te nemen: de zogenaamde installatie. Of doordat de kunstenaar zijn eigen lichaam en de eraan verbonden handelingen tentoonstelt: de ‘happening of performance’. Of door de verfbrij zo dik aan te brengen dat het een sculptuur wordt: de materiekunst van Bram Bogart bijvoorbeeld. Of door iets op het vlak te kleven: de collages en assemblages. Het kan ook door beweging te brengen in het kunstwerk (kinetische kunst) of in het hoofd van de toeschouwer (op-art). Definities Op zijn ruimst genomen is kinetische kunst elke vorm van beeldende kunst … [Read more...]

Walter Leblanc (1932-1986)

Ook Walter Leblanc kon genieten van enige internationale belangstelling. Zo nam hij o.a. deel aan de tentoonstelling “The responsive eye” in New York (1965). In België is hij vooral bekend van zijn actieve deelname aan G58. Dit is een groep jonge kunstenaars die tussen 1958 en 1963, eerst een jaar in het Middelheimkasteel en nadien in het Hessenhuis, een zeventiende-eeuws pakhuis, in Antwerpen tentoonstellingen organiseerde. Ze hadden oog voor het internationale gebeuren. Zo bijvoorbeeld in 1959 een tentoonstelling over kinetische kunst. Het gehele oeuvre van Leblanc kan niet tot de op-art gerekend worden. Hoewel hij al van in 1951 abstracte composities maakte, bleef hij tegelijk nog een drietal jaar figuratief academisch werk schilderen. Nadien sloten zijn abstracten nauw aan bij de … [Read more...]